Anapolon ile na cykl

1. Wybieramy model telefonu, w tym wypadku W200i
2. W pole misc files dodajemy uprzednio przygotowany patch vkp
3. Klikamy write script
4. Podłączamy wyłączony telefon trzymając "c"
5. Po chwili program poprosi nas o odłączenie kabla, wyjęcie baterii, włożenie baterii i naciśnięcie przycisku READY.
6. Kiedy wykonamy wyżej wymienione czynności, podłączamy wyłączony telefon trzymając "c"
7. Po chwili program zapyta nas czy chcemy usunąć patch - klikamy na "NO" - patch zostanie wgrany.
8. Kiedy zobaczymy napis READY możemy odłączyć kabel i cieszyć się wgranym patchem.

Modern day spytechs could not miss the opportunities that acoustic spectral analysis gives them. At the beginning they simply listened in on people's phone conversations. As telephony and electrical engineering developed, various scrambling methods to code the acoustic signals based on mathematical algorithms were being used, to make it more difficult to steal the information transmitted in this manner. Thanks to the rapid development of computer technologies and the exponential growth of efficiency of stationary and portable computing devices, the old methods of scrambling acoustic signal is becoming the thing of the past. They are now replaced by the modern mathematics-based encoding methods.

Anapolon ile na cykl

anapolon ile na cykl

Media:http://buy-steroids.org